Τάξη Α : 108 μαθητές (5 τμήματα)
Τάξη Β : 85 μαθητές (4 τμήματα)
Thursday the 29th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος