Τάξη Α : 108 μαθητές (5 τμήματα)
Τάξη Β : 85 μαθητές (4 τμήματα)
Friday the 31st. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος