Τάξη Α : 166 μαθητές (7 τμήματα)
Τάξη Β : 148 μαθητές (7 τμήματα)
Friday the 26th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος