Τάξη Α : 167 μαθητές (7 τμήματα)
Τάξη Β : 148 μαθητές (7 τμήματα)
Wednesday the 4th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος