Τάξη Α : 108 μαθητές (5 τμήματα)
Τάξη Β : 87 μαθητές (4 τμήματα)
Tuesday the 17th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος