Τάξη Α : 167 μαθητές (7 τμήματα)
Τάξη Β : 147 μαθητές (7 τμήματα)
Tuesday the 1st. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος