Τάξη Α : 114 μαθητές (5 τμήματα)
Τάξη Β : 103 μαθητές (4 τμήματα)
Saturday the 19th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος