Τάξη Α : 110 μαθητές (5 τμήματα)
Τάξη Β : 91 μαθητές (4 τμήματα)
Tuesday the 27th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος