Τάξη Α : 123 μαθητές (5 τμήματα)
Τάξη Β : 95 μαθητές (4 τμήματα)
Saturday the 17th. Σχεδίαση & Συντήρηση Ιστοτόπου : Λάμπρου Αθανάσιος